» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Rekrutacja Liceum Sztuk Plastycznych

Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych rok szkolny 2020/2021Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych rok szkolny 2020/2021

(nie ma naboru elektronicznego)

Nowy harmonogram rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych!!!

    od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. - składanie dokumentów w sekretariacie szkoły,

   25 czerwca 2020r. godz. 8.30 - egzamin wstępny z rysunku, malarstwa i rzeźby

   26 czerwca 2020r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej,

   od 10 sierpnia do 13 sierpnia 2020r. - dostarczanie do szkoły dokumentacji (oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),

   14 sierpnia 2020r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

  

Informacja dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

   Jednocześnie informujemy, że egzamin wstępny będzie obejmował egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej bez rozmowy kwalifikacyjnej.

 

UWAGA!!!

   Informacja o ewentualnych zmianach w harmonogramie rekrutacji, terminie egzaminu, organizacji oraz jego przebiegu zostanie podana najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020r.

WAŻNE!!!

   Zgłoszenia do szkoły na chwilę obecną można dokonać przez wypełnienie formularza dla kandydata formularz zgłoszenia, a pozostałe dokumenty można dostarczyć w dniu egzaminu:  

-wniosek wypełniony komputerowo,wydrukowany i podpisany własnoręcznie (wniosek)
- podpisana klauzula RODO (RODO)
- 3 zdjęcia
- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej (jeśli istnieje taka możliwość)
- zaświadczenie lekarskie (jeśli istnieje taka możliwość)

lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły:

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych

ul. Legionów 35

42-600 Tarnowskie Góry

z dopiskiem "Rekrutacja Liceum Sztuk Plastycznych"

 


Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Gojowczyk

Data wprowadzenia: 2020-06-15

Wyświetleń: 305

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sebastian Gojowczyk, dnia: 2020-06-15

« POWRÓT

WYDRUK